Valikko Sulje

Jalostus

Keskeiset tavoitteet rodun jalostuksessa:

 • Rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen.
 • Rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen.
 • Koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen.
 • Rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua.

Jalostustoimikunnan jäsenet v. 2023

 • Anniina Suontaus
 • Eija Makkonen, kennel Dunadan
 • Marjo Nygård (tuomarikoulutus), kennel Dunadan
 • Marja Talvitie (tuomarikoulutus), kennel Winterway’s

Jalostustoimikunnan toimintaohje


Yhdistyksen jalostustoimikuntaan kuuluu kerrallaan 4 henkilöä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain puolet toimikunnasta on erovuorossa. Jalostustoimikunnan jäsenet erovuoroisten tilalle valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa (ensimmäisellä kerralla valittaessa arvotaan, ketkä ovat ensimmäisinä erovuorossa).
Jalostustoimikunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa, esim. yhdistyksen kesäpäivillä, ja muutoin pitää yhteyttä tarpeen mukaan sähköpostitse/puhelimitse.

Jalostustoimikunnan tehtävät:

 • JTO:n ylläpitoa varten tarvittava seuranta ja tilastointi (terveystiedot, näyttelytulokset jne.)
 • Ylläpitää listaa siitoskäyttöön saatavilla olevista uroksista.
 • Antaa kasvattajan pyytäessä ei-sitovia ehdotuksia soveltuvista uroksista.
 • Seuraa rodun tilannetta ulkomailla ja pitää yhteyttä tarvittaessa.
 • Tiedottaa jalostukseen liittyvistä asioista esim. kerhon lehdessä.

Jalostuksen tavoiteohjelma

 • Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) antaa kasvattajille perustietoa kasvatuksen tueksi sekä kertoo rotuun tutustuvalle rodun tilanteesta vikojen, sairauksien ja luonteen suhteen.
 • Dandiedinmontinterrierien ensimmäinen jalostuksen tavoiteohjelma hyväksyttiin virallisesti Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa vuonna 2007.
 • Päivitetty versio on voimassa v. 2020-2024, ja se on luettavissa täällä.